oktober 30, 2019

Større personlig indflydelse

Kursus i større personlig indflydelse resulterer i større indsigt i handlinger, tankemønstre og følelser, således man får større selvindsigt.

Har man udvikling som målsætning, vil det ikke kun gavne selvet, men også resultere i større dedikation på jobbet, større vilje, at passe bedre på sig selv og større glæde.

Større indsigt i ens styrker og svagheder resulterer i større selvtillid og balance i livet.